Ngày 27 tháng 10 hội đồng FiFa triệu tập cuộc họp tại Kolkata Ấn độ. Quyết định một số nôi dung quan trọng liên quan đến World Cup 2018 được tổ chức tại Nga. Cũng như quy định mộ số cuộc thi đấu trong tương lai của bóng đá.

Trong cuộc họp cơ quan chiến lược của FIFA; đã thông qua việc tăng khoản tiền thưởng cho World Cup 2018. Với con số lên tới 400 triệu đô tăng 21% so với 358 triệu đô được trao cho năm 2014. Trong cuộc họp trên; hội đồng cũng phê chuẩn quyết định của văn phòng hội đồng vào ngày 6 tháng 9 năm 2017. Về việc quy định quy chế đấu thầu nâng cao cho World Cup 2026; và bổ nhiệm các thành viên của nhóm đánh giá đấu thầu.

Theo quy chế đấu thầu mà FiFa đưa ra; nhóm công tác đấu thầu phải bao gồm chủ tịch của ủy ban kiểm toán và ủy ban quản trị. Trong trường hợp này là ông Tomaz Vesel và Mukul Mudgal cùng các thành viên ban tổ chức. Bao gồm Phó Tổng thư ký Zvonimir Boban và Phó Tổng thư ký Zvonimir BobanFIFA-vong-chung-ket-World-cup-2018-171117-01

Cuộc hợp ở Kolkata đã đưa ra một loạt các chủ đề và cũng được hội đồng FiFa thông qua mộ số nội dung quan trọng như sau:

Thành lập Quỹ FIFA với mục đích tạo cơ sở pháp lý và thể chế vững chắc; cho các sáng kiến ​​phát triển xã hội của FIFA. Một trong những ý định cốt lõi của Quỹ FIFA là thể chế hóa cam kết về Tôn giáo của FIFA. Để tham gia vào các hoạt động như vậy và đóng vai trò là người quảng bá mục tiêu liên quan đến phát triển xã hội.
Tổ chức FIFA sẽ hoạt động vào quý I năm 2018 bao gồm Chủ tịch FIFA và hai thành viên của Hội đồng FIFA. Trong đó có Sonia Bien-Aime và Kwesi Nyantakyi. Cuối năm nay, Hội đồng FIFA sẽ chỉ định thêm mộ số thành viên mới. Hoạt động trong lĩnh vực bóng đá và các lĩnh vực khác của xã hội. Với tư cách là thành viên bổ sung của Ban Tổ chức.

Quyết định tham gia vào giai đoạn tham vấn; để thảo luận về việc xem xét các cuộc thi đấu của nữ giới, thanh niên và câu lạc bộ của FIFA. Một số dự thảo khác cũng sẽ được đệ trình. Để thảo luận với hiệp hội thành viên tại các Hội nghị bóng do FIFA điều hành. Cùng với các liên minh và các bên có liên quan khác. Các vấn đề cuối cùng được đệ trình Hội đồng FIFA phê duyệt trong các cuộc hợp tiếp theo. Dự kiến vào ngày 15 và 16 tháng 03 năm 2018 tại Bogota, Colombia.

Ngoài ra trong cuộc họp hội đồng cũng đã phê duyệt các ngày thi liên quan đến các giải bóng đá nữ. Và thông qua hệ thống chuyển tiền quốc tế của FiFa cũng như lịch thi đâu World Cup 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here